معرفی کتاب نقد ادبی و دموکراسی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
هر یک از جستارهای این کتاب، از راه معرفی یا کاربرد نظریه‌های نقادانه، می‌کوشد تا بر این برنهادِ اصلی تأکید گذارد که نقد ادبی یعنی باور داشتن به تفاوت و حتی تباین اندیشه‌ها.

درنگ| کتاب نقد ادبی و دموکراسی نوشته‌ی حسین پاینده در 288 صفحه توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.  نویسنده در مقدمه‌ی این کتاب هدف از انتشار آن را «دامن زدن به تکثر آراء و نیز تأکید بر شالوده‌ی دموکراتیک این حوزه از علوم انسانی» برمی‌شمرد. بحث نظری درباره‌ی رابطه‌ی ارگانیک بین دموکراسی و نقد ادبی، به‌طور خاص در مقاله‌ای با عنوان «نقد ادبی و دموکراسی» ارائه شده است، اما هر یک از جستارهای این کتاب، از راه معرفی یا کاربرد نظریه‌های نقادانه، می‌کوشد تا بر این برنهادِ اصلی تأکید گذارد که نقد ادبی یعنی باور داشتن به تفاوت و حتی تباین اندیشه‌ها. نقطه‌ی پیوندِ جستارهای کتاب حاضر، همزیستیِ رهیافت‌های متمایزی است که هر کدام به شیوه‌ی خاصِ خود پرتوی روشنی‌بخش بر معنای متون ادبی می‌افکند. بخش بزرگی از مطالب این کتاب به «مطالعات فرهنگی» مربوط می‌شود که در زمره‌ی متأخرترین و یقیناً پُرطرفدارترین رهیافت‌ها در نظریه و نقد ادبی جدید است. اختصاص این حجم از کتاب حاضر به مطالعات فرهنگی بویژه به این دلیل صورت گرفته است که ماهیت میان‌رشته‌ای این رویکردِ نو، تبلور تمام‌عیاری است از همان اصل دموکراتیکی که همه‌ی ما را به درهم‌آمیختن صداها ــ و نه حذف آن‌ها ــ فرامی‌خوانَد. سایر بخش‌های کتاب به مباحث مهمِ نقد ادبیِ معاصر ــ مانند پسامدرنیسم در ادبیات داستانی، مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبیِ جدید، و . . . ــ اختصاص دارد. برخی از عناوین مقالات این کتاب به شرح زیرند:

«مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبی جدید»

«تنباین و تنش در شعر نشانی» (نقد شع سهراب سپهری)

«فراداستان: سبکی از داستان‌نویسی در عصر پسامدرن»

«ساختار یک رمان پسامدرن»

«ملاحظاتی درباره‌ی چشم‌انداز جهانی شدن ادبیات معاصر ایران»

«داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ»

«جایگاه مطالعات فرهنگی در رشته‌ی ادبیات»

«شیوه‌های جدید نقد ادبی: مطالعات فرهنگی»

«بررسی یک آگهی تلویزیونی از منظر مطالعات فرهنگی»

«اسطوره‌شناسی و مطالعات فرهنگی»

«فروید و نقد ادبی»

«نقد ادبی و دموکراسی»

«بررسی مصداق‌های سرقت ادبی در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر»

کتاب نقد ادبی و دموکراسی شامل نمایه‌ی موضوعات، اشخاص و آثار است.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=qcAdT%2FvtU9RLjNUPjnwEOmWaT0CNvKmPV2yEGTF52JHPZ%2BxSiMDuIRr7RcVx7InMW2x0uoCY0LrEA14eb9Ylug%3D%3D&prvtof=zu7FxWUC4q3AdiNqswDLrDOdoMgtlJcbdhEiOSG%2BHpc%3D&poru=y5BEH7XTjJwvLBUwFmkOCfNRP9lpWYs%2Bwm01gb4zt%2B9CUrxHP32mcqq9ApubsJHo7vsndEOD7g8LwWlGPWcOkw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>