معرفی کتاب «داستان کوتاه در ایران»/ جلد دوم

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
جلد دوم: داستان‌های مدرن
رویکرد نویسنده در این مجلد، مانند مجلد قبلی، میان‌رشته‌ای است و او به نقاشی‌های امپرسیونیستی، شعرهای ایماژیستی و فیلم‌های سینمایی می‌پردازد تا چهارچوبی برای فهم و نقد داستان به دست دهد.

درنگ| در جلد دومِ کتاب داستان کوتاه در ایران، همچون جلد نخست، آشنایی با شالوده‌های نظریِ داستان کوتاه پیش‌شرط نقد فرض شده است. از این رو، نویسنده‌ی کتاب، حسین پاینده، در فصل‌های اول و دوم عناصر و ویژگی‌های داستان کوتاه مدرن را شرح می‌دهد. ساختار سه فصل بعدی از این قرار است که ابتدا یکی از نظریه‌های داستان کوتاه مدرنیستی با بسط و تکمیل و افزودنِ نکات و مثال‌های روشنگر، معرفی می‌شود و سپس نمونه‌هایی ممتاز از داستان مدرن ایرانی از منظر همان نظریه مشروحاً مورد بررسی قرار می‌گیرند. به منظور آشناییِ بیشترِ خواننده با جریان‌های داستان‌نویسی در دهه‌های اخیر و گستره‌ی مضامین آن، در فصل آخر شش نمونه‌ی شاخصِ دیگر از داستان‌های مدرن ایرانی نقد شده‌اند. رویکرد نویسنده در این مجلد، مانند مجلد قبلی، میان‌رشته‌ای است و او به نقاشی‌های امپرسیونیستی، شعرهای ایماژیستی و فیلم‌های سینمایی می‌پردازد تا چهارچوبی برای فهم و نقد داستان به دست دهد. آخرین داستان بررسی‌شده در کتاب حاضر، به قلم سیمین دانشور، یکی از نخستین آثار واجد ابتکارهای فراداستانی در ایران است و حرکت داستان کوتاه ما به سوی پسامدرنیسم را نشان می‌دهد که موضوع جلد سومِ این کتاب است. در جلد دومِ کتاب داستان کوتاه در ایران، دکتر پاینده علاوه بر تحلیل‌های موردی و اشاره به داستان‌های متعدد، مجموعاً پانزده داستان کوتاه مدرن ایرانی را به تفصیل نقد کرده است. در میان داستان‌های نقدشده در این مجلد، که ضمناً متن کامل‌شان در کتاب گنجانده شده است، به داستان‌هایی از نویسندگانی مانند هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، سیمین دانشور، گلی ترقی، بیژن نجدی، پرویز دوایی، محمد رحیم اخوت، محمد کشاورز، مهرنوش مزارعی، پیمان هوشمندزاده و دیگران برمی‌خوریم.

چاپ دوم کتاب داستان کوتاه در ایران، جلد دوم: داستان‌های مدرن در 526 صفحه، شامل نمایه، توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Wadepw0cL%2Bb1Y7eJ8c%2BtVq4tVvs93RKK36ZRGqzZ9MMkJsdyutfDRqxClTzsFUh6xhoVGmDl%2BKd4g7bQIKB8nQ%3D%3D&prvtof=M8VuQnwdkSxfro6IxeL8G1yhuqUu8fdJeH%2B9R%2Fdbg9A%3D&poru=A1lWA0GWDH9oPfByOXRT8EcQdeYtfdEW1owNljR0kI5MAehM0qSITwzwE8IbXDdxWAGh3WfphVttbEDegJ1tLg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>