شهید شاهد

۱۴ مهر ۱۳۹۵
در سرزمین معاویه، همانجا که با کیسه زر خلافت و حکومت و دین و مذهب خرید و فروش می شود. در شام، همیشه معاویه ها چوب حراج بر خدا نیز زده اند. شام سرزمین مثلث پایدار قواد و فاحشه و فاحشه خانه قدرت است.

شهید شاهد/ میراصغرموسوی

 

تو برگزیده شدی! و از بین میلیاردها انسان تو نظرکرده شدی! ترا خوانده اند تا بروی و برهرآنچه برما می رود، گواهی دهی. تو به عنوان گواه ما انتخphoto_2016-10-04_23-21-54اب شدی. گواه من، گواه ما، گواه ملت ایران، عراق ، سوریه، خاورمیانه، آسیا، آفریقا و همه ملتهایی که نان برای خوردن و مکان امن برای زیستن  ندارند.

از بین میلیاردها انسان ترا انتخاب کردند، ترا! تویی که در سرزمین شام زاده شدی و در سرزمین شام کشته شدی. تا بر حضور همیشه معاویه در شام و همه معاویه ها در شامات گواهی دهی. شام نماد قدرت غاصب است. شام مرکز غاصبان و قدرتمداران گردن کش است. شام انبار سکه های طلاست. در شام بر هرکه علی(ع) را لعن کند سکه طلا می دهند. در شام برهر که معاویه را خلیفه مسلمین بنامد، کیسه زر می بخشند. شام سرزمین زر است، و سرزمین کاخ سبز و زندان مخوف این خلیفه مسلمین است! در شام هر چیزو همه چیز- خدا، دین، ایمان، انسان،… – با زر خرید و فروش می شود.

شام نماد تمام عیار مثلث همیشه پابرجای" زر و زور و تزویر" است.

همه کس و همه چیز در شام است. آمریکایی و روسی وآلمانی وصهیونیست وعرب و تورک و ایرانی، و یهودی و مسیحی و مسلمان و…همه در کنار هم و یا رودرروی هم برای خدا، برای دین، برای آزادی و برای آبادانی و برای سعادت من و تو، بله برای سعادت و آزادی و امنیت، و نان من و تو می جنگند. در شام همه به فکر ما مردم هستند. در بازار شام، واشنگتن و تل آوی ومسکو و پاریس و تهران وآنکارا، و همه مراکز قدرت، نیم لقمه ما را چپاول می کنند و بعد بر سر شما بمب می ریزند تا صلح و آزادی را پایدار کنند.

  برای صلح وآزادی پایدار ترا در سرزمین شام کشتند. در سرزمین معاویه، همانجا که با کیسه زر خلافت و حکومت و دین و مذهب خرید و فروش می شود. در شام، همیشه معاویه ها چوب حراج بر خدا نیز زده اند. شام سرزمین مثلث پایدار قواد و فاحشه و فاحشه خانه قدرت است.

تو اما کشته نشدی تا پایه های کاخ سبز پسر حافظ اسد، و همپالگی هایش مستحکم تر شود. تو فرا خوانده شدی. وصدایی که ترا خوانده است، همان صدایی است که در " طور " موسی، در" عروج " عیسی، و در " حرا " محمد را خطاب قرار داد. آنکه ترا دعوت به عزیمت کرده همان است که عیسی را در عروج به سوی خود فرا می خواند. انکه ترا برگزیده که به سویش سفرکنی تا همه چیز را به او بگویی، همانی است که محمد را بر پیامبری برگزید. تو برگزیده شده ای تا پیامبر ما باشی! تو پیامبر امت موسی، عیسی و محمد شده ای. تو به تنهایی گواه ما شده ای. تو بر هر آنچه برما رفته است، شهادت خواهی داد. تو شهید شاهد امت محمد هستی. تو به دست پیروان دروغین موسی و عیسی و محمد کشته شدی . همه آنان که دست به دست هم دادند – از آمریکای شمالی تا خاورمیانه – و ترا کشتند، پیش از این میلیونها انسان را کشته اند. به میلیونها دختر و زن و کودک و جوان تجاوز کرده اند و میلیونها انسان جوان را در اردوگاهها و زندانها و حبس و حصرپوسانده و تباه کرده اند.

تو شهید شاهد امت موسی و عیسی و محمد هستی. تو بر ظلمی که بر ما می رود، گواهی خواهی داد.

تو پیامبر همه مظلومان هستی!

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=sFrDiDjjvDNT1Q5%2FjghlN9c2KM9Z7TPqg6YQeGV9T7f2Mp524RdcOTodBjuBzOSDZ8ksdxNxeaOdo%2FoQKHNXOA%3D%3D&prvtof=fd1DZJYEOUFCYxT7n%2BjyhVq2cEf9n6XEzuJ62dfSPU8%3D&poru=rakbKY9IhwcsVCXPS3qWGAXXQGraih7rzLxUi5S5hpVs9TaRx3H4PlBvXZ0ey0TWPvyVLrnROxF4GulqF9i%2Bew%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>