سه طرح از سهراب هادی

۲۴ مرداد ۱۳۹۶
[هنرمند باید] در مواقع‌ رهایی از تشنج هنری‌اش به ژرف‌اندیشی در هنر بپردازد و ... از بار سنگین یک ضرورت پذیرفته شده، یعنی اینکه هنر باید همچون یک مذهب واقعی، گروه‌های اجتماعی را به هم نزدیک و با هم یکسان نمایند بگوید و معتقد باشد هنر باید انسان را فروتن سازد.

 

[هنرمند باید] در مواقع‌ رهایی از تشنج هنری‌اش به ژرف‌اندیشی در هنر بپردازد و … از بار سنگین یک ضرورت پذیرفته شده، یعنی اینکه هنر باید همچون یک مذهب واقعی، گروه‌های اجتماعی را به هم نزدیک و با هم یکسان نمایند بگوید و معتقد باشد هنر باید انسان را فروتن سازد.

(سهراب هادی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7S84LbDVWMO2WbeTsBiLx6yUSSs3OCPnbQU61KlVIdGo6T9HgceYeO4RlfF7%2BNfrFya%2FZX3e2unIdHTimNMQiQ%3D%3D&prvtof=uUNIdHeAnzdhLHrLJ1rKKlvpjwq98cYwChuU7JOUp2s%3D&poru=XnfLuhqj6Qrsh0WxnNtrRfhnwuClU%2FAazysSLT0kOtGtRLj4kd0uy%2FJTvF9IAT3stcd5xbOtz%2FcY1Lw8GLySog%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>