چپ کشی و رسانه های نئولیبرال/ محمدآقازاده

۲۰ دی ۱۳۹۶
قصد این نوشته به رخ کشیدن این بی سوادی نیست که در عمل همه به آن یقین دارند ، نکته یی که او و دوستانش که مدافع منطق بازار آزاد و تزهای نولیبرالی اند نمی فهمند آنست که اگر جریان چپ به اعتراف آنها در میان دانشجویان دست برتر دارند باید آئینه را به سمت خود برگردانند و مثل جوابی که پیکاسو به فاشیستی که ازاو پرسید تابلوی گرونیکا کار شماست گفت کار خود شماست ، این نقاش تنها دهشتی که فاشیستها افریده اند به تصویر کشیده است و اگر دانشجویان به سمتی کشیده شدند دست پخت شماست ، با دفاع از یک اقتصاد افسار گسیخته و مشروعیت بخشیدن به خصوصی سازی هار ، کالایی سازی بی وقفه درمان و آموزش ، ایجاد یک شکاف طبقاتی شگفت انگیز ، مانور تجمل بچه پولدارها ، ...

چپ کشی و رسانه های نئولیبرال

محمدآقازاده 


روزی که "محمدقوچانی" در مهرنامه اش به صراحت از تمام جناحها خواست تا تفاهم کنند و دانشجویان مارکسیست را دستگیر کند می دانست سورنا را از سمت گشاده اش می زند ، هر چند اگر مناظره یی رخ دهد ثابت می کنم نه تنها او بلکه به ظاهر اندیشمندانی که او را محاصره کرده اند نه تنها از خود مارکس شناخت ندارند بلکه از حقیقت تحول تاریخی این نحله فکری بی خبرند هر چند کتابی از او منتشر کرده باشند ، لنین ،تروتسکی و…جز حوزه عدم شناخت آنهاست، البته معنای کتاب سازی را با تساهل نوشتن بگذاریم ، آنها نه آلتوسر ، نه لوکاچ ، نه گرامشی ، نه بنیامین ،نه  آدورنو  نه دلوز ، نه ژیژک ، نه آگامبن ، نه آنتونیونگری،  نه ژاک رانسیر ، نه آلن بدیو و دهها نام دیگر ، تفاوتهایشان را اصلا نمی فهمند و از یاد می برند چپ جدید با آموختن از تاریخ اصولا نسبت به سازماندهی متمرکز بدبین اند و از آن می گریزند.
قصد این نوشته به رخ کشیدن این بی سوادی نیست که در عمل همه به آن یقین دارند ، نکته یی که او و دوستانش که مدافع منطق بازار آزاد و تزهای نولیبرالی اند نمی فهمند آنست که اگر  جریان چپ  به اعتراف آنها در میان دانشجویان دست برتر دارند باید آئینه را به سمت خود برگردانند و مثل جوابی که پیکاسو به فاشیستی که ازاو پرسید تابلوی گرونیکا کار شماست  گفت کار خود شماست ، این نقاش تنها دهشتی که فاشیستها افریده اند به تصویر کشیده است و اگر دانشجویان به سمتی کشیده شدند دست پخت شماست ، با دفاع از یک اقتصاد افسار گسیخته و مشروعیت بخشیدن به خصوصی سازی ها ، کالایی سازی بی وقفه درمان و آموزش ، ایجاد یک شکاف طبقاتی شگفت انگیز ، مانور تجمل بچه پولدارها ، ظهور قارچ گونه برجها و خانه های اشرافی ، فساد گسترده و رانت خواری و از همه مهمتر حس تبعیضی است که در جانها بر افروختید ، هیچکس با کتابخواندن مارکسیست نمی شود ، ولی جوانان تبعیض زده و بی آینده کتابهایی که نام شان  را بر شمردم می خوانند به این دلیل است تا دلایل اینهمه فساد و تبعیض را بفهمند
متاسفانه شما حتی به اندازه لیبرالهای غربی از پیامد خطرناک توزیع ناعادلانه ثروت اطلاع ندارید ،  توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی که نه مارکسیست و نه حتی چپ است در مصاحبه یی با اشپیگل از عواقب خطرناک آنچه شما عاشقانه در آغوش اش گرفته اید با مدارک دقیق  می گوید ، سهیل پسرم این مصاحبه را از زبان آلمانی ترجمه و در فضای مجازی و سایت پارسینه منتشر کرد ، این مصاحبه را بخوانید تا بفهمید که قوچانی سرنا را از دهان گشادش می زند ، هر چند از بی رحمی ذاتی توصیه برای دستگری جوانان مردم صرفنظر می کنم ، خواستید مصاحبه را در لینگی که گذاشتم بخوانید:

http://www.parsine.com/fa/news/234396/نشانه‌ها-وحشت‌آفرین-استسرمایه-آینده-را-می‌بلد
 

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=QzfYwrioAQJzI9VR5gykvx7X5Sq7rMDWuw6IqBRKUxd%2BXGvVhFh40Vop4FX0LIpEUOWrX%2B4SRAMOyv1Rs056Sg%3D%3D&prvtof=a7Easfe%2Bwg6jC2bMmg9ezozkeQQPvQDPrnkOk7wfmkc%3D&poru=xIqvOJt00J9K%2FvOfKdKJuITigvJnb8SbFlNuuvQ6Gt%2FOzJxBwc0rc1Xm%2FqP0aCdOrPT8zpw6ih15DZyhj4VGgQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>