بایگانی: اقلیت ها

اهداف خون آلود / فرخ نگه دار

راهبردهای خرد و کلان
گرچه اعتراضات كاستی گرفته اما زخم ها هم چنان خون چكان است. بيم ناسور شدن هم بالاست. براي ميهن دوستانی كه نمي خواهند كشور دچار آسيب شود يكي از عاجل ترين كارها ديدار با خانواده هايي است كه در جريان اعتراضات اخير به نوعي آسيب ديده اند.
بگذار مردم شهرهايی كه بيش از همه آسيب ديده اند ببينند تهرانی ها و مردم در ديگر شهرهای بزرگ براي احوال پرسی به خانه آنها مي آيند تا از درد هم ميهنان خود آگاه شوند.
باشد كه با فرارسيدن نوروز ٩٧ در دهها شهر مصيبت ديده هزاران مسافر نوروزی به ديدار هم ميهنان دردمند و عاصی خود بشتابند و با نداي همبستگی سالي پراميد را براي هم آرزو كنيم.
اهداف خون آلود فرخ نگه دار    ١-گرچه اعتراضات کاستی گرفته اما زخم ها هم چنان خون چکان است. بیم ناسور شدن هم بالاست. برای میهن دوستانی که نمی خواهند کشور دچار آسیب شود یکی از عاجل ترین کارها دیدار با خانواده هایی است که در جریان اعتراضات اخیر به نوعی آسیب دیده اند.  بگذار […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Sdu%2FWG34kQxDmzlMAfVhjV57lEF%2FKDwAeGiUKmzU56ZGbnba0WKUKIwe7M8huwkpT1gpLdnO9xl0v4r4Jcy6Bw%3D%3D&prvtof=OGuIXxR1hD1D%2BtsQ1jLxoE7FtcMzrJ0ZUDflrlY%2B8EE%3D&poru=0%2F7zE6JatPqO5r9Lh88G1wkniFqwDh7oV%2BS6p1%2BRHY42tEMKJX4xG49QNsTxljs%2BuGHGkOTRELyWJ9ujaQ8CpQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>