بایگانی: امام موسی صدر

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]

روایت منتشر نشده صادق طباطبایی از سرقت اسنادش

دست وزارت اطلاعات دوران فلاحیان در خاطرات انقلاب
از پنجره حمام آمده بودند داخل و از اینجا راحت بیرون رفته بودند. چون فرصت کافی نداشتند نتوانسته بودند از اسناد عکس‌برداری کنند، همه را برده بودند. مسئله را از طریق آقای فلاحیان و معاونینش تعقیب کردم و سرانجام به جایی نرسید. اسناد ارزشمندی دران کیف بود که همه از دست رفت. خاطرات تدوین‌شده مربوط به دو مقطع اساسی تاریخ بود. متأسفانه از دست رفت.
میراصغر موسوی سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند     صادق طباطبایی بعد از تحمل طولانی درد و رنج ناشی از بیماری سرطان درگذشت. در اوایل پیروزی انقلاب او از چهره‌های بسیار فعال و سرشناس به شمار می‌رفت. در دولت موقت سخنگو بود و پیش از آن به نمایندگی از سوی رهبر فقید انقلاب در […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=kj6TAEd5HqrkvYn%2BITrgiITwTmmQP918iTLLcvRENAqL5wxRrBOCRjldapkCTNo%2BJD3RntO40HGh8PjkHCuujw%3D%3D&prvtof=MrABKH6%2FU0xbhvVEjrblM0pebKT%2FiQriPl3QDUoH9LY%3D&poru=AWtb90egGXZICBtfUmwvCi1zjGUOmZD38LzI2Hp0C1PmLLedG7BvrcmnDbqmbu6tVjuenUbfi6oaRP4a7XEsJQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>