بایگانی: انقلاب مشروطه

تلاش برای رهایی از استبداد دینی

نگاهی به کتاب «آستانه تجدد: در شرح تنبیه الامه و تنزیه الملّه» نوشته داود فیرحی
روح‌الله سپندارند: انقلاب مشروطه از آن دست رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که فصل تازه‌ای در ساحت سیاسی و اجتماعی این کشور گشود به طوری که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی پس از آن، هر یک متأثر از این رویداد یا پیامدهای آن بود. با این حال آنچه در قرائت رسمی سال‌های پس از انقلاب […]

مرگ، جمعیت و امر سیاسی

آرمان مسعودی، مریم نعیمی
  «ما تنها یک مسئله فلسفی داریم: خودکشی، یعنی اینکه بفهمیم آیا زندگی ارزش زندگی کردن دارد یا نه؛ این تنها پاسخ به سؤال فلسفی است. اینکه جهان معنایی ندارد، دقیقاً دلیل آن است که انسان ناگزیر است معنای خود را بیافریند و هولناک‌ترین مسئله در عالم آن نیست که جهان با ما دشمنی دارد […]

ادبیات انقلاب چه ادبیاتی است؟

محمد بقایی ماکان نویسنده و پژوهشگر به ارائه تعریفش از ادبیات انقلاب پرداخته است.
به گزارش درنگ به نقل از ایسنا،‌ این نویسنده و پژوهشگر درباره «ادبیات انقلاب» گفت: در طول تاریخ بشر انقلاب‌هایی که صورت گرفته پیوسته تحت تأثیر اندیشه‌های روشنفکران و اندیشمندان همان عصر بوده است. برای مثال می‌توان از دو انقلاب بزرگ فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه نام برد که در آن‌ها نویسندگان، شاعران و متفکران […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=aRtC73FR5sciPDWvJXsGX94AEJfjEpX9cV%2BsDT5%2BaCKmgbzrhUUPTzOAdzQ7BLYctkO1wBHZ1eYaPWobYvx0uw%3D%3D&prvtof=A3SdJCIvtQBtpvKeWgIZAt7NSWelTDQUHjmXFw%2BMSe0%3D&poru=K8SOCW9AVpzywlPCAfUV3qgyMS1Ke0iCr54sUCJ5teULMM9M6WsaZXL33a%2FKEhv3fTjLBCN%2By%2BLGUfzHp%2F8meg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>