بایگانی: توتالیتر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]

«آشوویتسِ درون» زیر بار اقتدار

معرفی کتاب: «مرگ کسب و کار من است»
انسان اروپایی در دهه ۱۹۴۰ و درست پس از پایان جنگ جهانی دوم با این سوال حیرت‌آور مواجه شد که بر سرش چه آمده است. در چه فرایندی، هیولایی اینچنین مخوف از درون آدمی که می‌توانست فرهنگمند باشد و گوته و ولتر تحویل جهان بدهد خارج شده بود.
لیلا پاپلی یزدی: رودلف لانگ در خانواده‌ای مذهبی در آلمان پرورش می‌یابد. فضای خانه خفقان شدیدی دارد، پدر هرگز با خشونت با فرزندانش رفتار نمی‌کند اما ترس و وسواس نسبت به گناه تمام روح و روان بچه‌ها را پر کرده است. پدر حتی برای پس از مرگ و شغل فرزندانش هم تصمیم می‌گیرد اما راوی […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7grq9olpZ9kpZgZkWnfc%2Fi780rFh6D1FWnv907UIGUpfe0SPYf4VQP3KfLsYPFG2MGcpH%2Flv2QUKNRtoTXXolw%3D%3D&prvtof=hwAP%2BCbxLByJvBo2h%2FotRYHjmXwMWLYfAuPIH7pKCNA%3D&poru=3ASsJDtI1MmfSE%2B7G3ZRjTP5qMjgihaHio%2BtNz2qdbif2G%2BGXEXHusOj08jtnuaq1%2FU7BxqlLHrSWI0pV%2B%2FfIQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>