بایگانی: جامعه مدنی

مرگ برما خوش باد!

یادداشت سردبیر/ میراصغرموسوی
از آن همه که گفتم، قصدم بیان این جمله است، دوران ما دوران طاعون نیست، عصر کوری سفید است. دوران مردن زیر دست و پا، و هلاک شدن از گرسنگی و تشنگی، مردن در معادن، سوختن در پلاسکو، له شدن زیرآوار فروریخته از زلزله، حلق آویز شدن در بند قرنطینه، مردن در جوها و یخ زدن و کارتن پیچ شدن از سرما. سوختن در سانچی، سربریده شدن در مرزها. دوران ما دوران مرگ گروهی و جمعی است... در واقع ما خود مرگیم.
مرگ برما خوش باد! از پلاسکو تا دریای چین   رمان " کوری " حکایت نابینایی سفید است. این نابینایی، کوریِ دوران مدرنیزم است. شکل مدرن و دولت مدرن که ادعای دمکراسی دارد و سالی یک بار انتخابات برگزار می کند، پارلمان و شورا دارد، در واقع ولی قدرت متمرکز در انحصار گروه حاکمان است […]

مخاطرات غفلت از جامعه مدنی

برد هسته‌ای یا باخت سیاسی؟!
اگر دولت یازدهم هرچه سریع‌تر اقدام به بازسازی سیاسی جامعه و جلب مشارکت سیاسی جامعه مدنی نکند و از آن غفلت ورزد، چه‌بسا با سرنوشتی بدتر از سرنوشت دولت‌های پیشین رو‌به‌رو شود؛ زیرا هیچ دولتی بدون پشتوانه سیاسی جامعه مدنی قادر به پیشبرد اهداف خود نیست.
    میراصغر موسوی: سوگند به قلم و هرآنچه ]با آن[ می‌نویسند. در یادداشت پیشین که به مناسبت بازگشایی بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نوشتیم، از غلبه سیاست بر تمامی امور سخن گفتیم و اشاره کردیم که در چنین وضعیتی در ایران هیچ امری بسامان نخواهد شد و چه‌بسا شرایط دشوارتری را هم پیش رو […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ALLTWpv1u%2FB%2FaOplXWBjAnReB2YZYV4mpX0xPmIuWfOhY7T3R6iJKfO3bR2rUq7drGSJ%2BYG3k2F5HcyHh%2F8%2FAg%3D%3D&prvtof=VWOKlxX2P584P2TQAntyAN1AL47U1HUveJAosy%2BxqdA%3D&poru=WpRczFnbeDUddyPsJOj0ve3OVCaHsIHNDTrPUfbUNdknUsZ4v%2B7YONol69h7As10oQG7Z9hqR%2F%2F0imGr%2Bo7iRA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>