بایگانی: فرزند احمد

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    

فرزند احمد

از مجموعه «در»ها (۲)
بعضی درها پوسیده‌اند، اما یک قفل و زنجیر پشتشان انداخته‌اند تا کسی را اجازه رد شدن نباشد. بعد، از میانهٔ «در» نامه‌ای بیرون می‌آید: با عنوان «فرزند احمد». از سال‌ها درد می‌گوید که حالا نه فقط کهنه، بلکه هر بار سر باز می‌کند و خون و چرک بیرون می‌زند. غم‌انگیزتر آنجاست که نامه از وضعیت […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=J%2Fz60kdnpAR5oRQto67zgK1YA2X3LJ67dJQIKT3HzqZk%2F%2BSxWNAvGDzHiGrFki43hBDrDJwTH3XbmwLhkAfrsw%3D%3D&prvtof=X7ylOtB%2BE5UeJCYnq4xKuxnVh%2FQ%2B4c3u51kO00J1wAM%3D&poru=II9LBAh5UYMl1u1CaBRmJQNibdF0%2BQFUNuX%2FB%2BGuVW0nExdWv299hq5vw2Iocu8dp%2FHcttTjl%2FzgW1jZKt0pgw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>