بایگانی: ماریو بارگاس یوسا

تسلیم صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شوم

نگاهی به کتاب «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط» اولین رمان محمدجواد صابری
کاوه میرکاویانی| «مبارزه کردن دیگر خیلی سخت شده» آن هم در زمانه‌ای که مبارزان یا خاموش شده‌اند، یا آن‌گونه که راوی رمانِ «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط» می‌گوید به سندرم بدبینی دچار هستند. بدبینی‌ای که بعد از حوادث سال ۸۸ و انتخابات آن سال، سراغ خیلی‌ها آمد تا از امکان‌های اصلاح و تغییر ناامید شوند […]

داستان حريم دروغ

گفتگوی جمانه حداد با ماريو بارگاس يوسا/ ترجمه احسان موسوی خلخالی
حکومت‌ها به سختی می‌توانند جامعه‌ی خواننده را به بازی بگیرند و فریب دهند چون در چنین جامعه‌ای تفکر انتقادی بسیار رشد می‌کند. رمان، به شرط آن که وسیله‌ی ترویج ایدئولوژی یا سیاست یا دین نباشد، و به جدیت و پاک‌دامنی به کار رود، وسیله‌ی کارآمدی برای تغییر است.
درنگ| جمانه حداد، متولد ۱۹۷۰ در بیروت، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و فعال زنان لبنانی است. او به هفت زبان دنیا صحبت می‌کند و مجموعه اشعار زیادی از او به زبان‌های مختلف منتشر شده است. حداد، مصاحبه‌های زیادی با نویسندگان بزرگ دنیا انجام داده، که برخی از آن‌ها در قالب کتاب، به زبان فارسی نیز ترجمه […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=%2FjdGmp4zZMXHLt%2BRFGEUPggNxRmT7OORmiPGR6ZZaJ4hNY9SBIUN7JLJTX2RQDqXi%2BS6hg%2BJuH%2F%2FXppftNl7%2BA%3D%3D&prvtof=I70szG9mWw2UZd%2FJ5Zcjoe1OQjr43xGY0Ycza0jNYWQ%3D&poru=PG8a54IDLo1FNBn6zIyWVjWQ7R2kCDa1qTtyN7m99F%2FKjvHb17U%2BBpygb0gqktOy8cAZCRs9E%2FWWlIwpq0Veuw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>