بایگانی: نشر چشمه

تسلیم صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شوم

نگاهی به کتاب «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط» اولین رمان محمدجواد صابری
کاوه میرکاویانی| «مبارزه کردن دیگر خیلی سخت شده» آن هم در زمانه‌ای که مبارزان یا خاموش شده‌اند، یا آن‌گونه که راوی رمانِ «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط» می‌گوید به سندرم بدبینی دچار هستند. بدبینی‌ای که بعد از حوادث سال ۸۸ و انتخابات آن سال، سراغ خیلی‌ها آمد تا از امکان‌های اصلاح و تغییر ناامید شوند […]

نسل بدون آرمان

گزارشی از رونمایی آخرین مجموعه شعر «روجا چمنکار»
مراسم رونمایی از آخرین مجموعه شعر روجا چمنکار با حضور محمدعلی سپانلو و رضا حیرانی برگزار شد.
درنگ| عصر جمعه یک روز بهاری سال نود و سه «کافه موون» میزبان مراسم رونمایی از آخرین مجموعه شعرهای «روجا چمنکار» بود. «مردن به‌زبان مادری» و «راه رفتن روی بند» دو مجموعه‌ای هستند که به همت نشر چشمه در مجموعهٔ «جهان شعر تازه» به انتشار یافته‌اند. رونمایی از این دو کتاب با خوانش چند شعر […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=dKpFZo60kgYr8pv7LabrfdHSZnLTeaImtkEGuZLyIwbTayBoqrqw20VI6ajycf4MK5xOwoakU%2F9%2FOCQm2laW4w%3D%3D&prvtof=viFL5X3q%2BX6lJkvQiKSnPKzSFKI8cvorIJYZCQM9N8I%3D&poru=tqdmnKHFCOtrbEShu6%2Bm16MSkC2naochRGV6ru8k%2Be52UND7%2Bi82WWDpU2aaOJOKqkLEanykTtU7EFeGR6lzKg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>